A Ja Żem Jej Powiedziała...

RUR
542.52

В наличии
4.2 звезд, основано на 60 отзывах

Описание

A ja żem jej powiedziała… – ta książka to petarda! Wydawało się, że nic już nas nie zaskoczy w internecie

Описание

I zacz a pisa

Nagle ca a Polska zaczyna czeka na kolejny odcinek

Nosowska jest szczer , dojrza i oryginaln obserwatork rzeczywisto ci

O druzgoc cym wp ywie portali spo eczno ciowych na nasze ycie, o dylematach partnerstwa, problemach w okie znaniu nastolatk w, o mi o ci do jedzenia i terrorze rynku reklamowego

Zada am sobie pytanie, co w tym zaj ciu sprawia mi autentyczn przyjemno , na kt rym etapie dzia alno ci jestem najbardziej sob , w sobie, czuj si bezpiecznie, a w okolicy serca wzrasta temperatura

A ja em jej powiedzia a, Ka ka, szcz cia nie poudajesz m wi Nosowska

Od jakiego czasu nie wstydz si tego kim jestem

Ani przez chwil nikogo nie udaje

Do odle yn

I ma to, czego brakuje teraz wszystkim dystans do samej siebie

I wtedy pojawi a si ona

Ja wysiaduj

Jest to proces mudny, momentami skrajnie wyczerpuj cy

Mimo s awy i spektakularnej kariery pozosta a skromna

M wi o show-biznesie, celebrytach, wsp czesnych snobizmach, fobiach i modach

Najszczersza z najszczerszych odpowiedzi brzmi pisanie

Nie mam atwo ci, kt r legitymuj si prawdziwi mistrzowie onglerki s owem

O tym jak kocha i nie kocha

O tym, e czarny nie wyszczupla, a seks tantryczny nie polega tylko na faszerowaniu, faszerowaniu, faszerowaniu

Prosto, zwi le, szczerze i bez owijania w bawe n

S zbyt ograniczone by zawojowa wiat, ale wystarczaj ce, by by wdzi czn , lubi ycie i oddycha swobodnie. Nieoczywiste, g bokie, b yskotliwe, wietnie napisane i bawi ce do ez

Ta ksi ka zabije ci mi o ci .

Ten samotny moment, kiedy z chmary s w wy apuj te, kt re najlepiej opowiedz emocje

Tylko kilka zda , a jest w tym ciep o, do wiadczenie i yciowa m dro

Z perspektywy dojrza ej kobiety m wi o konsekwencjach t umienia swojego g osu wewn trznego, konieczno ci polerowania intuicji z ot y eczk i potyczkach z wewn trznym krytykiem, zwanym przez ni puczyst

Ze zrozumieniem, bez pouczania

Znam swoje mo liwo ci

mieszna g ba, kt ra m wi m drze o yciu

Похожие товары

seperator